Om Saravanabhava
 
Login Register
 
SEVA NAME TIMINGS PRICE AVAILABLE DAYS BOOK NOW

Mruthyunjaya Homam

07:30 AM

Rs.2000/-

21/02/2023, 28/02/2023

Abhishekam

08:30 AM

Rs.600/-

Monday

Sahasranamam

09:30 AM

Rs.200/-

Monday

Mahanyasam

07:30 AM

Rs.2000/-

13/02/2023

Abhishekam On Pradosham Day

04:30 PM

Rs.600/-

03/02/2023, 18/02/2023

Maha Sivarathri-Mahanyasam-Ubhayam

07:30 AM

Rs.2000/-

18/02/2023

Maha Sivarathri - Abhishekam-Ubhayam

08:30 AM

Rs.600/-

18/02/2023

Maha Sivarathri-1St Kala Abhishekam-Ubhayam (6PM)

06:00 PM

Rs.600/-

18/02/2023

Maha Sivarathri-2Nd Kala Abhishekam-Ubhayam(9PM)

09:00 PM

Rs.600/-

18/02/2023

Maha Sivarathri-3rd Kala Abhishekam-Ubhayam(11 PM)

11:00 PM

Rs.600/-

18/02/2023

Maha Sivarathri-4th Kala Abhishekam-Ubhayam(1 AM)

01:00 AM

Rs.600/-

19/02/2023